Prawo do odstąpienia od umowy

Zwrot towaru

 • Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 • W celu ułatwienia realizacji uprawnienia odstąpienia od umowy prosimy o wypełnenie formularza. Kluczowe jest podanie prawidłowego numeru zamówienia w formularzu.

 • W celu usprawnienia całej procedury zalecane jest wysłanie przesyłki zawierającej zwrot, na poniższy adres oddziału naszej firmy:

  Arttor spółka cywilna Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj
  Gostkowo 19,
  87-148 ŁYSOMICE


 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 • Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Wymiana towaru

 • Klient może dokonać wymiany towaru zakupionego w sklepie internetowym w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.

 • Sklep gwarantuje przeprowadzenie procesu wymiany na inny wskazany produkt w ofercie sklepowej arttor.pl

 • Wymiana zakupionego towaru dokonywana jest bezpłatnie!
 • W celu ułatwienia realizacji wymiany towaru prosimy o wypełnenie formularza. Kluczowe jest podanie prawidłowego numeru zamówienia w formularzu.

 • Po wypełnieniu formularza wymiany należy oczekiwać na kontakt od kuriera, który odbierze od Państwa paczkę w ciągu 2 dni roboczych. Przesyłka musi być zapakowana oraz zabezpieczona w sposób chroniący przed uszkodzeniem w czasie transportu, w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz.


Obrazy na płótnie
Obrazy na szkle